Presse

Pressemeddelelse

Ani-Lab – Lær at lave animationsfilm i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Anilab+animations

Animationsundervisning for børn og unge i alderen 10 – 15 år
I et storstilet samarbejde mellem kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland kører et undervisningstilbud, hvor børn og unge nu får muligheden for at lære at lave animationsfilm.
Dette udviklingstiltag kaldes Ani-Lab, Animations-Laboratoriet Sjælland. Med Kulturregionens støtte er der her dannet basis for at udvikle et professionelt film- og animationsmiljø på Sjælland.
Seks kommuner (Slagelse, Sorø, Ringsted, Lejre, Odsherred og Kalundborg) er gået sammen om at løfte dette kulturudviklingsprojekt i fællesskab.
”Vi er vilde med at tilbyde dette udfordrende og inspirerende udfoldelses-tilbud af høj kvalitet på vores egn”. “Vi er virkelig glade for at børn og unge i målgruppen 10 -15 år har muligheden for at arbejde og eksperimentere med animationsfilm som genre”, udtaler projektleder Heidi Holme Bjerborg som også er leder af Musisk Skole i Kalundborg. Hun supplerer, “Animation er en tværæstetisk kunstart, der forener eks. billedkunst, musik og fortælling – filmen kan favne det hele.
“Vi har i projektgruppen ladet os inspirere af Viborg kommune som er kendt for sit spirende animationsmiljø og The Animation Workshop, der er af de bedste animationsskoler i verden. Skolen har udviklet sig enormt og er den direkte årsag til eks. tiltrækning af kreative erhverv til kommunen. I dag findes der over 35 animationsvirksomheder i Viborg kommune”, fortæller projektlederen.

Undervisningssteder
Der undervises 14 uger pr. semester på to hold, et for de 10-12 årige og et for de 13-15 årige. Animationsinstruktørerne Anne-Marie Kristensen, Kajsa Kvaale, Søren Jakobsen og Ida Andreasen står for undervisningen på animationslinjerne i kommunerne.
Sammen har de fire animatorer i fællesskab udarbejdet en overordnet plan for, hvad man lærer på Ani-Lab.
Der er 12 pladser på hvert hold. Tilmelding og info: www.ani-lab.net
Animationseleverne arbejder med at undersøge hvad animation kan, og hvordan man kan bruge animation til at udtrykke, hvad man brænder for. Der bygges, tegnes, formes, klippes og klistres og derigennem skabes en visuel verden der får liv gennem animation. Der eksperimenteres med en skøn blanding af bygning af kulisser og figurer, samt skabe effekter, lyd og den tilhørende digitale bearbejdning. Animationsfilm som genre lever og indgår i de fleste børn og unges egen kultur og visuelle virkelighed. At skabe en velfungerende lille film selv, er en lang og spændende proces.
Som en del af projektet arrangeres flere fællesevents – bl.a. forevisninger i biografer i regionen og hver sommer oprettes en fælles animations-camp, hvor børnene og de unge får mulighed for at mødes med de andre animationselever fra de øvrige kommuner.
Projektet er, foruden de 6 deltagende kommuner, støttet af Kulturregion Midt- og Vestsjælland & Det Danske Filminstitut.

Forlængelse af projekt Ani-Lab 2019
Ani-Lab var fra opstarten i 2017 sat til at være et 2-årigt projekt. Vi er i den periode blevet vel-etablerede i de involverede kommuner. Vi har modtaget rigtig god respons på vores undervisningshold, vores 2-dages skolebesøg og den årlige filmkoloni (Ani-Camp).
Så vi blev glade da vi i starten af 2019 fik Ani-lab forlænget med et 3. år.

Animationsundervisning på HF
Med de gode erfaringer involverer Ani-lab sig i 2019 i et samarbejde med Kalundborg Gymnasium. Her oprettes linjen ”HF-Animation” pr. 1. august.

For yderligere info kontakt
Heidi Holme Bjerborg
Projektleder og Leder af Musisk Skole Kalundborg
heidi.bjerborg@kalundborg.dk
5182 6452

 

kulturregionenny_0filmintituttet_lores