Ani-Lab på skoletur

Ani-Lab kommer snart ud på udvalgte folkeskoler og laver kursus i animation.
I den forbindelse er der introkursus for skolelærerne fredag 8. september kl. 9-12 på Holbæk Kulturskole, Gl. Ringstedvej 32.
Skoleforløbene foregår i en uge i hver kommune i perioden uge 38-46 dels for at synliggøre Ani-Lab projektet og dels for at bidrage til at åbne og kvalificere samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner. Målgruppen er elever fra 5.-6. klasse og hver kommune vælger selv hvilken skoler eller klasser som tilbydes animationsugen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *