pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Download Pressemeddelelse

Ani-Lab – Lær at lave animationsfilm i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Anilab+animations
I et storstillet samarbejde mellem kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er der blevet skabt et helt nyt undervisningstilbud, hvor børn og unge nu får muligheden for at lære at lave animationsfilm. Dette nye udviklingstiltag kaldes Ani-Lab, Animations-Laboratoriet Sjælland og med Kulturregionens støtte er der her dannet basis for at udvikle et topprofessionelt film- og animationsmiljø på Sjælland.
Otte kommuner (Slagelse, Sorø, Ringsted, Lejre, Roskilde, Holbæk, Odsherred og Kalundborg) er hermed gået sammen om at løfte dette kulturudviklingsprojekt i fællesskab.
”Vi er ellevilde over at få muligheden for at tilbyde dette helt nye udfordrende, inspirerende og tværæstetiske udfoldelses-tilbud af høj kvalitet på vores egn”.
“Vi glæder os vanvittigt til at børn og unge i målgruppen 10-15 år nu får muligheden for at arbejde og eksperimentere med animationsfilm som genre”, udtaler projektleder Heidi Holme Bjerborg som også er leder af Musisk Skole i Kalundborg. Hun supplerer, “Animation er en tværæstetisk kunstart, der forener eks. billedkunst, musik og fortælling – filmen kan favne det hele – det bliver så spændende at komme i gang!”
“Vi har i projektgruppen ladet os inspirere af Viborg kommune som er kendt for sit spirende animationsmiljø og The Animation Workshop, der er af de bedste animationsskoler i verden. Skolen har udviklet sig enormt og er den direkte årsag til eks. tiltrækning af kreative erhverv til kommunen. I dag findes der over 35 animationsvirksomheder i Viborg kommune”, fortæller projektlederen.
Appetizerkurser uge 5 og 6.
Kulturbussen fra Roskilde omdannes til en animationsbus i uge 5 og 6 – dvs. den udstyres med gear til at tilbyde animations-workshops. I de to uger kører bussen rundt i alle otte kommune i Midt- og Vestsjælland og tilbyder workshops på skoler samt udvalgte steder i kommuner i fritiden. Her vil de nyansatte animationsinstruktører vise, at alle kan lære at lave en animationsfilm og her har alle interesserede 10-15 årige altså muligheden for at komme og prøve de fede animationsteknikker af.
Undervisningsstart
Fra uge 9 finder det første ud af i alt 4 semestre sted. Der undervises 14 uger pr. semester på to hold, et for de 10-12 årige og et for de 13-15 årige. Animationsinstruktørerne er Mai Sydendal, Tina Klemmensen og Kajsa Kvaale og kommer altså til at stå for undervisningen på de nyoprettede animationslinjer i kommunerne – i den kommune de hver især er tilknyttet. Sammen har de tre nyansatte animatorer i fællesskab udarbejdet en overordnet plan for, hvad man kommer til at lære på Ani-Lab.
Der er 12 pladser på hvert hold som fordeles efter først til mølle princippet. Tilmelding og info: www.ani-lab.net
De tilmeldte animationselever kommer til at arbejde med at undersøge hvad animation kan og hvordan man kan bruge animation til at udtrykke, hvad man brænder for. Der skal bygges, tegnes, formes, klippes og klistres og derigennem skabes en visuel verden der animeres og dermed får liv. Der skal eksperimenteres med hvordan man skaber en god rolle til sin film og i en skøn blanding af bygning af kulisser og digital bearbejdning kommer eleverne til at lave deres egne film. Animationsfilm som genre lever og indgår i de fleste børn og unges egen kultur og visuelle virkelighed. At skabe en velfungerende lille film selv, er en lang og spændende proces.
Som en del af projektet vil der herudover arrangeres fællesevent – bl.a. forevisninger i biografer i regionen og der planlægges også en fælles animations-camp, hvor børnene og de unge får mulighed for at mødes med de andre animationselever fra de øvrige kommuner.
Projektet er, foruden de 8 deltagende kommuner, støttet af Kulturregion Midt- og Vestsjælland & Det Danske Filminstitut.

 

For yderligere info kontakt
Heidi Holme Bjerborg
Projektleder og Leder af Musisk Skole Kalundborg
heidi.bjerborg@kalundborg.dk
5182 6452

 

kulturregionenny_0filmintituttet_lores

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *